Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Oktober 2016

Die eenvoud en krag van die evangelie

 

Het jou lewe ingewikkeld geraak? Sukkel jy om te onderskei wat belangrik is; het jy vasgeval? Jy moet weer die Evangelies lees en jouself vergewis van Jesus se optrede en opdragte. Dit is baie versoberend en bring mens terug na die kernbeginsels van die lewe.

 

Jesus se lering was nooit ingewikkeld nie. Enigeen kon verstaan wat Hy sê en presies onderskei wat God van ons verwag. Sy opdragte was altyd eenvoudig, al was hulle moeilik, dink maar aan Sy woorde: “Wees julle dan volmaak soos julle Hemelse Vader...” (Matteus 5:48). Die eenvoud van Jesus se optrede en lering stroop ons van al die byvoegsels tot die Evangelie waaraan ons soveel tyd bestee. Dit is bevrydend om weer te onderskei hoe eenvoudig die koninkryk van God eintlik in en deur ons werk.

 

Die doel van die Kerk

In Sy laaste opdrag aan die dissipels het Jesus die doel van die Kerk baie eenvoudig opgesom. Matteus 28:19-20 en Markus 16:15-18:

• Vertel mense van Hom en leer hulle om Jesus se lering te gehoorsaam, sodat hulle gered kan word.

• Genees die siekes.

• Bevry diegene wat in die mag van die bose vasgevang is.

 

Die opdrag is eenvoudig, maar moeilik. Die meeste van ons kan lering oor Jesus gee, maar genesing en bevryding bly baie keer agterweë. Ons wéét steeds God kan mense genees en bevry, maar ons kan dit nie met ander deel nie.

 

Die rede hiervoor is eenvoudig en oog-lopend: ’n mens kan niks met ander deel wat jy nie besit nie. Ons moet self eers ’n groei-proses ondergaan waar ons in ons persoonlike verhouding met God van Hom ontvang wat Hy wil doen, voordat ons dit met ander kan deel. Jesus het hierdie proses in Matteus beskryf toe Hy gesê het: “Hierdie soort gaan slegs deur vas en gebed uit,” nadat Sy dissipels nie daarin kon slaag om ’n siek seun te help nie (Matteus 17:21).

 

Die krag van die Evangelie in ons

Die buitengewone krag van die Evangelie word eers gedemonstreer nadat die rykdom van die koninkryk binne-in ons gestalte gekry het. Ons moet eers by God uitkom voordat ons Hom met ander mense probeer deel. Dit is maklik om oor Hom te praat, dit is egter heeltemal anders om Gód aan mense voor te stel. Ons moet eers wees waar Hy is voordat ons Hom kan uitnooi na waar ons is.

 

Gaan die Nineviete en die koningin van Skeba teen ons getuig?

Dit is interessant om te lees hoe die Skrifgeleerdes en Fariseërs ’n wonderteken van Jesus vereis het om te bewys dat Hy regtig van God af kom terwyl dit juis wondertekens was wat Hom in die eerste instansie by hulle in die moeilikheid laat beland het (Matteus 12:38). Vroeër in Matteus 12:13 het Hy ’n man met ’n verdorde hand op die Sabbat genees, asook ’n blinde, stom man in vers 22. Jesus verduidelik toe dat hulle versoek boos en goddeloos is en dat inwoners van Ninevé en die koningin van Skeba in die oordeelsdag teen hulle gaan getuig.

Ou Testamentiese voorbeelde

Waarom gebruik Hy juis hierdie twee Ou Testamentiese voorbeelde in Sy antwoord? Want God se koninkryk het beide ’n sentripetale (middelpuntsoekende) én ’n sentrifugale (middelpuntvlietende) krag. Dit gaan uit na diegene wat dit nodig het en dit trek diegene aan wat daarna soek. Jona moes uitgaan om mense wat nie van beter geweet het nie, tot redding te roep en die koningin van Skeba, wat geweet het sy kom iets kort, het vér gereis om dit te gaan haal.

 

Jesus het net een doel voor oë gehad en dit was om mense met God te verbind. Hy het die inhoud van God se koninkryk met diegene gedeel wat dit nodig gehad het, en dit het almal wat honger was, vir nog méér na Hom toe aangetrek.

 

Jou tyd alleen saam met God is onmeetbaar belangrik

Die Evangelie is nie kragteloos nie. Sodra ons ervaring oor die wonder van God in ons taan, spreek dit boekdele oor ons verhouding met God. Dan moet ons onsself opnuut afvra waarom Jesus homself soveel keer gaan afsonder het om te bid; ons moet sélf ook dan opnuut die geheim ontdek om ons af te sonder saam met God. 