Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Mei 2016

N mens kan baie maklik die Bybel lees as God se Woord aan ánder mense. Terwyl jy erken dat die Skrif met beginsels en beloftes met ewigheidswaarde gevul is, kan die inhoud steeds vir jou as individu vaag en onwerklik bly.

 

Natuurlik het God in die eerste plek met Abraham, Moses, Dawid en ander Bybelkarakters gepraat, maar daar is meer. God se kommunikasie met mense, wat eeue gelede geleef het, was nie beperk tot hul leefwêreld van destyds nie. God se Woord is lewend en kragtig, soos ’n tweesnydende swaard wat steeds die vermoë het om tot stand te bring wat God vantevore daarmee beoog het (Hebreërs 4:12). Dit is die groot verskil tussen die Bybel en ander klassieke literêre werke.

 

Ons sal ontvang wat die Bybel beloof

In Jesaja 55:10-11 het God by monde van die profeet belowe: “Reën en sneeu kom uit die hemel en gaan nie daarheen terug nie. Dit maak die aarde nat om die plante te laat bot en vrugte te dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Net so is dit met die woord wat uit My mond kom: Dit sal nie leeg na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek verwag en die doel bereik waarvoor Ek dit gestuur het.”

 

Ons kan dus die Bybel met verwagting lees in die wete dat God se Woord ook vir ons persoonlik bedoel is; dat Sy beloftes ook in ons lewens geld en dat Hy vir ons sal wees wie Hy vir die geloofshelde van ouds was; dat Hy ook vir ons sal doen wat Hy vir hulle gedoen het.

 

God se Woord is nie ’n towerstaf nie

Ons kan egter nie die Bybelse waarhede gebruik soos dit ons pas nie; ons moet in ’n lewende, aktiewe verhouding met die Spreker van daardie woorde staan. Slegs in verhouding met God word Sy Woord ook óns waarheid. In Johannes 15:7 het Jesus dit soos volg verwoord: “As julle aan My verbind bly en My woorde ’n stewige vastrapplek in julle gekry het, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry.” Vanuit ons verhouding met God leer ons onderskei wat Hy vir ons sê én wat Hy van ons vra. Die Bybel bevat nie formules nie; dit verskaf riglyne vir ’n lewe saam met die Koning van die heelal. Slegs in ’n 24/7-verhouding met God kom Sy Woord in ons tot lewe.

 

Die groot gevaar

Ons weet almal wat God in Sy Woord sê, maar wie verander dienooreenkomstig? Moses het eeue gelede waargeneem dat die Israeliete hoor wat God sê, maar dat dit nie ’n uitwerking in hulle lewe gehad het nie. In Deuteronomium het hy herhaaldelik vier Hebreeuse woordhandelinge aan hulle voorgehou, waarmee hy hulle uitgedaag het om God se Woord in hul lewens te aktiveer:

Shema – Luister na die Woord

Shamah – Maak dit jou eie

Asah – Aktiveer dit in jou lewe

Wanneer hy hulle aangemaan het, was dit met die Hebreeuse woord:

Aman– Julle glo nie!

 

Die betekenis in die antieke taal is ryk en vol betekenis. Dit beteken: ‘Julle het nie die Woord vir julself toegeëien nie; daarom het julle nie die Woord geword nie! Laat jy toe dat Skrifbeginsels jou identiteit vorm? Laat jy toe dat die Skrif jou verander en transformeer?

 

Die Vader van geloof

In Romeine 4:20-21 gee Paulus ’n treffende beskrywing van iemand wat geword het wat God vir hom gesê het: “Abraham het nie ge-twyfel aan God se belofte nie; inteendeel, sy geloof het sterker geword ... Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat Hy beloof het.”

 

Paulus verduidelik dat hoe ouer Abraham geword het, hoe sterker het hy geglo dat God se belofte aan hom bewaarheid sal word. Ek kan myself net indink hoe die nege-en-negentigjare Abraham vir Sara gesê het: “Jy is al negentig jaar oud. Ons kan sekerlik nou nie meer lank wag op die vervulling van God se belofte nie. Daarvoor is ons nou te oud. Min dae, my vrou! Een van die dae gaan jy ’n kindjie in jou arms hou!” Geloof weier om enigiets minder as die vervulling van God se Woord te aanvaar.

 

God se Woord is vir vandag

Elke keer wanneer jy jou Bybel lees, wil die Heilige Gees jou begelei om óú waarhede opnuut raak te lees. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, herinner jouself daaraan dat dit God se boodskap vir jou is; dat jy altyd die Bybel in die teenwoordige tyd moet lees; dat jy die Bybel se inhoud vir jouself moet toe-eien asof God dit op hierdie oomblik vir die eerste maal sê – vir jóú sê. Sy beloftes aan Hosea, Jesaja of watter Bybelskrywer ook al, is Sy woorde aan jou vir hierdie oomblik. Daarom mag jy seker wees dat die Woord sonder twyfel in jou lewe gaan realiseer. Wanneer jy dan vanuit die wete begin funksioneer dat Sy woorde aan jou ’n ewige werklikheid is, sal jy Sy krag in werking sien kom. Dit is die wonder én die eenvoud van geloof.

 

Die Skrif het ten doel om

ons onherroeplik te verander!

Jy het verseker die waarhede in hierdie artikel al vantevore gehoor of gelees, maar het dit al vir jou waarheid geword? Om Moses se woorde te gebruik: “Het jy al die beloftes van God geword?”

• Glo die Bybel.

• Glo dat dit God se Woord aan jóú is.

• Ontvang dit in jou binneste.

• Laat toe dat die Woord binne-in jou gestalte kry.

• Wórd wat die Bybel vir, en oor, jou sê.

• Nie net die beloftes geld vir jou nie – die voorwaardes ook.

• Bid daaroor, dink daaroor, droom daaroor en praat daaroor.

• Dit is vir jou bedoel. Dit is tydloos en sal altyd van krag bly.

• Dit is nog net so skeppend om tot stand te bring soos die dag toe God dit die eerste maal uitgespreek het!

• Dit is vir jou!