Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Maart 2017

God se guns: is dit ook vir my bedoel?

 

Wonder jy dalk waarom jý nie God se guns geniet nie? Val jou lewe dalk uitmekaar? Is jy desperaat vir uitkoms? Of gaan dit redelik goed met jou, maar jy wonder waarom jy nét nie daardie deurbraak kry waarop jy al so lank hoop nie?

Baie gelowiges ontdek nooit wat God se guns inhou nie en opereer daarom ook nie in Sy guns nie. Miskien het dit tyd geword om jouself af te vra wat jy glo en bely aangaande God se guns met betrekking tot jou lewe?

In Romeine 8:31-32 vra Paulus ʼn hipotetiese vraag om die vraagstuk rakende God se gesindheid teenoor Sy mense aan te spreek: As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? As God werklikwaar nie sy eie Seun gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons oorgegee het, waarom sal Hy ons nie ook alle ander goeie dinge skenk nie? Wie vir Jesus gekies het, mag weet dat God se guns ook vir hom/haar bedoel is!

 

GOD SE GUNS IS OOK VIR JOU

Die betekenis van God se guns kan in vier kort woordjies vervat word: God is vir jou! God se guns is egter só ryk aan inhoud en betekenis dat jy mag weet:

God is ten gunste van jou!

Hy wil vir jou voorkeur behandeling verseker!

Hy wil jou bevorder!

Hy seën jou!

 

JESUS ONS VOORBEELD

Soos met alles in die lewe kan ons by Jesus leer wat dit beteken om in God se guns te opereer. Dit plaas ons in die geselskap van Nuwe Testamentiese leiers, watgeen geheim daarvan gemaak het dat hulle Jesus in alles nastreef nie:

In 1 Korintiërs 11:1 roep Paulus die gelowiges op om in sý voetspore te volg soos hy in Christus s’n volg.

En in 1 Petrus 2:21 doen Petrus ʼn soortgelyke oproep: Stap in Christus se voetspore…

 

 

WAT KAN ONS BY JESUS LEER AANGAANDE GOD SE GUNS?

In Lukas 2:51-52 lees ons dat namate Jesus groter geword het, het hy toegeneem in:

Statuur

Wysheid

Guns by God

Guns by mense

 

Ons moet dus ook toeneem in statuur, wysheid, guns by God en mense. Dis alles deel van ons geestelike ontwikkeling en voorbereiding vir die ewigheid.

Nes meeste van ons nie fisies so sterk is as wat ons kan wees nie, omdat ons nie die 600 spiere in ons liggaam oefen en ontwikkel nie, is ons ook lui om geestelik te ontwikkel. Ons wil hê dit moet sommer vanself gebeur. Nes ons maagspiere nie in ʼn six pack verander sonder toewyding nie, sal ons ook nie vanself toeneem in statuur en wysheid nie en daarom ook nie in guns nie. Ons moet daarop fokus!

Dis nie ʼn ingewikkelde opdrag nie, al is dit ʼn moeilike een. Daar is slegs een manier waarop mens geestelik kan ontwikkel en dit is deur nogeens soos Jesus te maak.

 

SOEK DIE WIL VAN DIE VADER

Jesus het duidelik en onomwonde verklaar dat Hy nie aarde toe gekom het om Sy eie wil uit te voer nie, maar die wil van die Vader, vgl. Johannes 4:34, 6:38. Indien ons bereid is om ook die wil van die Vader hoër gesag te laat geniet as ons eie wil, planne en drome is daar geen rede waarom God Sy guns van ons sal weerhou nie.

 

Dan word Johannes 14:12 vir ons ʼn lewende werklikheid toe Jesus gesê het: Ek verseker julle, wie aanhou om in My te glo, sal ook die werke doen wat Ek doen; hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.

 

En kan ons ook vashou aan Johannes 15:7, waar Jesus gesê het: As julle in My bly en Ek in julle en My woorde in julle ʼn stewige vastrapplek gekry het, vra dan net wat julle wilen julle sal dit kry.

 

As gelowige hoef jy en ek nie vir ʼn oomblik te twyfel of God se beloftes vir ons bedoel is nie, want Jesus Christus … is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” op al die beloftes van God. Daarom kan ons ook deur Christus … “amen” sê daarop, 2 Korintiërs 1:19-20.

 

 

ONTSLUIT GOD SE GUNS OOR JOU LEWE

Dit bring ons by die sleutel wat God se guns oor ons lewens oopsluit. ʼn Verwagting moet in ons ontwaak dat God méér kan en wil doen as die alledaagse; die wete dat jy en ek bestem is vir die buitengewone!

 

Spreuke 4:23: sê: Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Hierdie vers het nie ʼn eenduidige betekenis, wat probeer aandui dat ons nie negatiewe denke moet toelaat nie. Dit beteken óók dat indien ons nie onsself oopstel vir God se buitengewone werk en guns in ons lewens nie, ons optrede en dade ook nie daarvan sal getuig nie.

 

 

DINK ANDERS – DINK NUUT OOR GOD SE GUNS

Mense wat dink dat God se guns in hul lewens ontbreek, sal tipies sê: Ek het ʼn verhouding met die Here, maar om een of ander rede bly Sy guns my ontwyk. Hulle glo dus in God se guns, hulle dink egter nie dis vir húlle bedoel nie.

As jy ook só voel, het dit tyd geword om jou denke hieroor te verander. Hebreërs 11:6 sê: Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wie tot God nader moet glo dat Hy werklik daar is en die wat Hom soek, daadwerklik beloon!

Jy glo dat God bestaan. Glo dan ook dat Hy jou wil beloon wanneer jy Hom soek. Wanneer jy hierdie waarheid in geloof vir jouself toe eien, is jy nie arrogant nie. Dis noodsaaklik dat jy dit doen. Daarsonder beroof jy nie slegs jouself nie, maar elkeen aan wie die Here deur jou wou raak! Ek herinner jou graag aan Jesus se woorde in Matteus 9:29: Soos julle geglo het, sal dit vir julle wees!

 

BEGIN DEUR GOD SE GUNS OOR JOU LEWE TE BELY

Daar is geen beter manier om jou geloof in God te bely as om Sy Woord oor jou lewe te bely nie. Ek wil graag vir jou ʼn paar Skrifbeloftes gee, wat jy kan gebruik om God se guns oor jou lewe af te bid.

 

As agtergrond wil ek twee belangrike waarhede met jou deel:

1. Ons moet onderskei tussen God se voorwaardelike beloftes en Sy onvoorwaardelike beloftes. Die voorwaardelike beloftes bevat ʼn eis, waaraan die gelowige moet voldoen voordat die belofte in vervulling kan gaan. Die onvoorwaardelike beloftes is algemeen geldend vir almal.

2. As gelowige hoef jy egter nie vir ʼn oomblik te twyfel of God se beloftes vir jou bedoel is nie, want Jesus Christus … is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” op al die beloftes van God. Daarom kan ons ook deur Christus … “amen” sê daarop, 2 Korintiërs 1:19-20.

 

 

WOORDBELOFTES AANGAANDE GOD SE GUNS

2 Korintiërs 4:8a,10a

 Nader tot God en Hy sal tot jou nader… Onderwerp jou in nederigheid aan die Here en Hy sal jou verhoog.

 

Psalm 34:8

Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here vrees en red hulle.

 

Jesaja 43:1-3a

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.

 

Lukas 10:19

Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.

 

Hou aan om die Here aan Sy beloftes van guns te herinner. Moenie ophou nie. Volhard totdat jy ontvang! Want Jesaja 62:6-7 verskaf die gronde vir volhardende gebed: Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan Sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. Julle moenie stilbly nie, totdat Hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat besing het.

 

Die profeet van ouds het geweet dat God se Woord skeppingskrag het en dat diegene wat daarop vertrou nie teleurgestel sal staan nie. God wil jou graag seën met Sy guns. Sy guns is ingebed in Sy Teenwoordigheid. Hy wil heeldag en aldag in alles by en met jou wees. Moenie terugdeins nie. Leef saam met Hom! Stel jouself oop vir God se guns, bely die waarheid en egtheid van Sy Woord oor jou lewe en ontwikkel jou volle potensiaal in en deur Jesus Christus!

 

Ds. Elza Meyer is die stigter van Turn2God Bedieninge, wat landswyd en internasionaal geloofsgemeenskappe oproep en toerus om na-God-gedraai te lewe. Toer van 28 September tot 8 Oktober saam met Elza in Israel en beleef die Loofhutte Fees in Jerusalem! Kontak haar by elza@turn2god.co.za