Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Januarie 2016

In ons pogings om ons inherente behoefte aan visie die hoof te bied, formuleer ons graag aan die einde van ’n jaar voornemens vir die nuwe jaar. Hoewel hierdie voornemens dikwels gou weer vergete is, bied dit ons tog die vermoë om die nuwe jaar met doelwitte te begroet:

• Volgende jaar gaan ek 10 kg ligter weeg en gesonder wees!

• Ek gaan my studie voltooi en sodoende in staat wees om beter vir myself te sorg!

• Ek gaan sinvolle verhoudings aanknoop en meer geluk ervaar!

Die Here wil jou egter heelwat meer as goeie voornemens bied.

 

Tyd vir neersit en optel

Die begin van Januarie is ’n kosbare tyd van die jaar. Die meeste van ons het tyd gehad om tot ruste te kom, die ou jaar krities in oënskou te neem, en te droom-dink oor die nuwe jaar. In ons nadenke oor die jaar wat verby is, moet ons versigtig wees om nie vas te haak by die gebeure van die verlede nie. Om vas te klou aan skuldgevoelens, veroordeling, voorveronderstellings en vrese het geen waarde nie.

 

Vergewe en vra vergifnis waar nodig, maar stap 2016 tegemoet, wetend: Verlede jaar is verby. Ek kan niks daaraan toevoeg nie. Ek kan ook niks daarvan wegneem nie.

 

In alles was die Here dáár. Jy sien, of jy Hom erken het al dan nie, Hy was heel jaar teenwoordig. Stel jou saak reg met Hom indien nodig en lê 2015 finaal aan Sy voete neer – die jaar is vir

altyd verby.  Nou kan jy jou gedagtes rig op wat God vir jou in 2016 in gedagte het.

 

Kyk deur God se oë en moenie op jou eie insig staatmaak nie

Vir die gelowige gaan toekomsvisie oor die verpersoonliking en ontginning van God se plan vir sy/haar lewe. Een van die aangrypendste Bybelse voorbeelde is Kaleb. Toe hy sy oë oor die bergwêreld van die Beloofde Land laat gaan, het hy gewéét dit is die grond wat God aan hóm en sy familie beloof het.

Daarom was die besluit om Kanaän binne te val in sy geval nie slegs ’n korporatiewe besluit nie, maar ook ’n persoonlike een. Hy kon met sekerheid vir Moses in Numeri 13:30-31 sê dat hulle die land moet inneem. Al was die meeste leiers in sy tyd teen sy voorstel gekant en het sodoende die volk vir 40 jaar lank van God se plan vir hulle geslag weerhou, het Kaleb steeds gewéét wat God vir hom gewys het.

 

Jou toekomsvisie kan nie gebaseer word op eksterne faktore nie. Jy sal eenvoudig te klein dink, te min hoop en nie geloof behou in die God wat die onmoontlike moontlik maak nie. Jou visie vir 2016 kan ook nie berus op die verwagtinge en denke van die massas nie. Jy staan ’n groot kans om te mis wat God vir jóú in gedagte het. Laat toe dat jou toekomsdrome deur die Heilige Gees geïnspireer word.

 

Vanuit die toekoms kan ons die hede rig

Toe Kaleb uiteindelik op 85-jarige ouderdom die heuwels rondom Hebron verower, was dit met die sekerheid van ’n man wat nooit vergeet het wat God lank gelede aan hom openbaar het nie. Godgeïnspireerde visie vervaag nie met tyd nie; inteendeel, dit word al hoe duideliker. Die oortuiging dat hy uiteindelik gaan verkry wat God vantevore vir hom gewys het, het Kaleb bemagtig om die oorwinning vreesloos te gaan haal, Josua 14:6-15.

 

Visie stel ons in staat om met insig vooruit te kyk, omdat die eindresultaat alreeds aan ons bekend is. In Efesiërs 2:6 deel Paulus dieselfde waarheid wanneer hy aanvoer dat Christus se volgelinge

vanuit hemelse sitplekke op aarde werksaam is. Omdat ons weet wat ons eindbestemming is, kan ons in die hede met insig optree.

 

Mense wat ’n verskil maak

’n Visie wat nie doelgerig in die praktyk uitgevoer word nie, het min waarde. Kaleb het nie met ’n droom in sy hart gesterf nie. Hy het die daad by die woord gevoeg en die destydse bewoners in en rondom Hebron verdryf. Sy nageslag het vir eeue lank die voordeel van sy doelgerigte optrede geniet. Dit was moontlik omdat Kaleb volkome op die Here vertrou het, Josua 14:14b.

 

Jy moet ook nie met ’n droom in jou hart doodgaan nie. Gee doelgerig die eerste tree in die rigting van jou Godgegewe visie.

 

Jou gehoorsaamheid kan ná jou vir verskeie generasies lewe en seën verseker.

Wat my aanbetref: Ek weet ál dieper en duideliker dat ons land en sy mense na God toe moet draai; dat ons tyd, aandag en energie moet ingiet om ons reënboognasie bewus te maak van Bybelse waarhede wat groter is as wat mense wil erken en dat ons moet fokus op wat vir God belangrik is, dan sal Hy omsien na wat vir ons belangrik is!

 

Skryf neer: • Wat hoop jy om in 2016 van die Here te ontvang? Formuleer jou Godgeïnspireerde visie. • Kan jy dit al sien gebeur? Skryf jou huidige begrip van die eindresultaat neer. • Glo jy God kan dit moontlik maak? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nog nie kan sien nie, Heb. 11:1. • Deel jou drome met ’n vertroueling. Vra hom/haar om saam met jou te bid en jou gereeld aan te moedig.

 

Mag jy in 2016 ontdek hoe belangrik jou bydrae in God se Koninkryk is. 

ELZA MEYER is die stigter en hoof-uitvoerende beampte van Turn2God Ministries. Vir meer inligting www.turn2god.co.za; elza@turn2god.co.za ofskakel 012 997 5601.