Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Desember 2016

Kerstyd is Gesinstyd

 

Statistiek toon dat indien ’n kultuur vir langer as 25 jaar wil voortbestaan, elke gesin minstens 2,11 kinders moet hê, anders sal die kultuur uitsterf. Geen kultuur in die geskiedenis kon die stand van sake omkeer nadat die syfer tot 1,9 kinders per gesin gedaal het nie. Sodra die syfer daal tot 1,3 kinders per gesin, sal dit 80 tot 100 jaar neem om ’n ommeswaai teweeg te bring.

 

Indien twee ouers slegs een kind het, is daar nie slegs twee ouers per kind nie; daar is ook vier grootouers per kind. Daar bestaan nie tans ’n ekonomiese model wat so ’n kultuur in stand kan hou nie. Die kultuur van daardie groepering krimp saam met die bevolkings-getalle. Dit bring ons by ’n baie ongemaklike vraag: hoeveel Christene gaan daar oor 30 en 50 jaar in die wêreld wees?

 

Statistiek toon aan dat die bevolkingsgroei per gesin in Europa in 2007 soos volg was:

• Frankryk 1,8

• Engeland 1,6

• Griekeland 1,3

• Duitsland 1,3

• Italië 1,2

• Spanje 1,1

 

Die Europese Unie, bestaande uit 31 lande, het ’n bevolkingsaanwas van 1,38. Europa se bevolking neem egter as gevolg van Moslem-immigrasie na die gebied nie af nie. Sedert 1990 kan 90% van alle immigrasie na Europa aan Moslems toe-geskryf word.

 

Die bevolkingsaanwas van Moslem-gesinne in Europa skilder ’n duidelike prentjie. As ons na Frankryk kyk, sien ons dat Moslem-gesinne 8,1 kinders per gesin het en dat die land binne 39 jaar ’n Moslem-land gaan wees. In Engeland het die Moslem-bevolking in die afgelope 30 jaar van 82 000 na 2,5 miljoen toegeneem.

 

Baie kerke in Engeland is vandag moskees. Indien ons as Christendom nie ons roeping opneem om Jesus te verkondig nie, gaan die wêreld waarin ons kleinkinders leef nie die

Bybel ken nie!

 

’n Snelveranderende Suid-Afrika

Hierdie inligting geld nog nie op dieselfde skaal ten opsigte van Suid-Afrika nie, maar ons land het nie minder uitdagings nie. Ons leef ook in ’n snelveranderende samelewing. Suid-Afrikaners kyk toe terwyl nasionale leiers wegkom met korrupsie.

 

Dit wil voorkom asof stelsels en strukture verkrummel wanneer anargie aan die deur klop. Daarom word ons uitgedaag om onsself te verantwoord ten opsigte van ons verhou-ding met die lewende God en of ons werklik bereid is om Hom op aarde te verteenwoordig.

 

’n Wonderlike geleentheid

Die Christendom hoef nie baie kinders te kry om die wêreld tot redding te sien kom nie. Die beste nuus ooit is aan ons toevertrou! Die krag wat die heelal tot stand geroep het, is in ons God! Die enigste Wonderwerker is ons Pa! Die Uitkoms het ’n Naam – die Naam bo elke naam! Ons is nie uitgelewer nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is nie magteloos nie. Ons het ’n opdrag, ’n mandaat om hierdie land, ja, die wêreld na God toe te draai en Jesus het belowe dat Hy al die tyd en al die pad saam met ons sal wees! Die Heilige Gees verseker ons van Sy permanente teenwoordigheid in ons lewens!

 

Wat kies jy?

Dit vra dat ons aandag gee aan ons prioriteite; dat ons goddelike waardes uitleef en Woordgetroue keuses maak. Die Bybel leer ons wanneer vaders hulle hart van hulle kinders af wegdraai, ’n land ondergaan (Maleagi 4:6). Dit is nie in die eerste plek die ekonomie, swak bestuur en politieke onrus wat aandag moet geniet as ons Suid-Afrika wil sien gedy onder God se seënende Hand nie. Gesinne moet heel word!

 

Dit is Kerstyd! Moenie langer wegkruip agter vooropgestelde idees, voorveronderstellings en vrese oor hoe mense gaan reageer nie. Moet veral nie trots wees nie. Pa, gaan haal jou seun! Vou jou dogter toe in jou arms! Bemin jou vrou! Bring jou gesin saam voor die Here en ons sal verstom staan oor wat Hy vir ons en ons land wil doen!