Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Boodskap: April 2014

BOODSKAP APRIL 2014

 

Liewe Turn2God vriende

BETEKENISVOLLE TYE

Hierdie Paastyd wil vir elke Suid-Afrikaner lewe verseker! Die krag van die kruis word ontsluit deur die onmeetlike vermoë van die leë graf!  Christus stel jou in staat om in oomblikke verlos te word van ʼn leeftyd se sondes.  Maar ...

Daar is een wat jou krag wil steel en jou getuienis wil stilmaak! As hy jou nie kan keer om ten opsigte van die ewigheid vryspraak te ontvang nie, probeer hy om jou aan die aarde vas te bind. Hy wil graag hê jy moet aanhou skuldig voel oor dinge, mense en gebeure uit die verlede.  

Met: Gebroke verhoudingsPyn, Verslawing, Verwerping, Vrees, Self probeer

sal hy jou probeer oortuig dat die lewe vóór Christus en die lewe ín Christus nie veel van mekaar verskil nie. Hy wil jou bind met onvergewensgesindheid en bitterheid. Hy is by magte om jou te oortuig dat selfbejammering geregverdig is en liefdeloosheid jou sterk maak. O, hy’s ʼn leuenaar!

Christus het al jou foute, gebreke, swakhede en sonde weggedra! Moenie jy  langer daaraan dra nie! Wanneer die Hemelse Regter jou vrygespreek het, moet jy verseker nie ʼn enkele oomblik langer op negatiewe emosies en gedrag uit die verlede óf op skuldgevoelens spandeer nie. Anders as ʼn aardse regter wat jou kan vryspreek, maar niks aan jou verlede kan doen nie, kom vee Hy met vergifnis oor jou verlede en jy’s nuut! Al het niks om jou verander nie – is alles anders, want jý is heel en vry!

Paulus het só nuut geword – nie alleen het die skille van sy oë afgeval nie, maar ook van sy siel én sy gees!  In Romeine 8 roep hy uit: Vir hulle wat in Christus Jesus is, is die oordeel hou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood!

Kniel by Jesus en los al jou dinge by die kruis! Los die grafdoeke net daar in die graf en staan saam met jou Here op in ʼn lewe van vryheid! Paasfees bring vir jou  ʼn geskenk uit die hemel! ʼn Persoon! Jesus Christus!

 

WONDERLIKE TYE!

Hierdie dae is so ryk aan betekenis en terselfdertyd absoluut wonderlik! Ons het die 22e Maart ʼn Konferensie in die Atterbury Teater aangebied. Die Here het ʼn strategie van lewe aan ons begin openbaar wat ons graag die 31e Mei DIEPER saam met jou wil eksploreer. Jy moet dit nie mis nie. Almal wat die eerste konferensie bygewoon het, sal vir jou kan verduidelik waarom jy moet kom. Ons ontvang al meer ʼn openbaring en manifestasie van die LEWE wat Christus in ons kom deponeer het! Ons is só opgewonde! Bespreek vandag nog jou kaartjie by Adri en bring jou eggenoot en vriende saam!

DIEPER Konferensie

31 Mei

Atterbury Teater, Pretoria

8:00-13:00

 

MEANINGFUL TIMES!

This Easter has the ability to ensure life for every South African. The power of the cross is unleashed by the unlimited potential of the empty grave!  Christ is able to free you in one minute from a lifetime of sin! But ...

There is one who wants to steal away your spiritual authority and silence your testimony. If he can’t prevent you from receiving redemption regarding your eternal destination, he will try to bind you to the earth. He will convince you that you still need to feel guilty about things from the past.

With: Abuse, Broken relationships, Fear, Pain, Rejection

he will try to convince you that your life in Christ does not really differ from your life before Christ. He will bind you down with unforgiveness and bitterness. He  will tell you that self pity and lovelesness keeps you strong. Oh, he is a liar!

Christ carried away all your mistakes, weaknesesses and sin! Stop carrying them yourself! When the Heavenly Judge sets you free, don’t spend a minute longer on negative emotions and behaviour. Do not allow a single thought of guilt to keep you back. Totally different from an earthly judge,  Christ also brushes your conscience anew with His blood! Although nothing else might have changed you are

New

Forgiven

Whole

Free!

Paul was renewed just the same – not only did the scales fell from his eyes, but also from his spirit ánd soul! In Romans 8 he exclaimed:  There is therefore now no condemnation tot hose who are in Christ Jesus. We do not walk according tot he flesh, but according to the Spirit!

This Easter, kneel at the cross and repent. Let the burial cloths remain in the grave and arise with our Lord in a life of freedom! Easter gives you a heavenly gift!  A Person! Jesus Christ!

 

Liefde en seën vir jou en jou huis!

En deel die Paasgeskenk met baie!

Elza